Vynikající recenze o Mostbetu z České republiky zanechávají hráči, kteří raději sázejí na sport a hrají v online kasinech v této sázkové kanceláři. Jsme právem hrdí na naše vysoké kurzy, širokou škálu událostí, ziskové bonusy a speciální nabídky, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. A aby vám při hraní nic nepřekáželo, stáhněte si mobilní aplikaci z naší služby do svého smartphonu!

Byla Lilith první ženou?

Lady_LilithByla Lilith první emancipovanou ženou? Pokud ano, tak vznikl první klasický trojúhelník: Lilith – Adam – Eva.

Lilith (hebrejsky לילית) neboli Černá Luna byla služka sumerské bohyně nebes Inanny. Prvně se o této postavě zmiňuje sumerská a mezopotámská mytologie, ovšem ani Sumerové se na přesném zrodu a životním příběhu Lilith nemohou shodnout.

Další zmínky o Lilith se nacházejí i v jiných náboženstvích, později v křesťanství: „Stvořena z prachu země, stejně jako Adam. Není řeč o Evě, ale o té druhé. Divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže, stejně tak jako vůli Boží!“

Podle mezopotámských mýtů i některých židovských gnostiků (kabalistů, mystiků, astrologů a spiritistů) byla Lilith první žena. Stejně jako Adam byla stvořena ze země. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nesčetný počet dalších démonů, kteří sužují lidstvo. Vypráví se však, že spolu Adam a Lilith nedokázali žít v míru, neboť Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléhání mu odpověděla: „Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!“ Že by názor první emancipované ženy v dějinách lidstva?

A tak se jí chtěl Adam zmocnit násilím. Po nedlouhé době Lilith pochopila, že s ní Adam nebude nikdy jednat jako s rovnocennou bytostí. V zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno boží, vznesla se a zmizela. Adam prosil Boha, aby mu ji pomohl najít a přivést zpět. Bůh tedy poslal tři anděly (archanděla Michaela, archanděla Gabriela a archanděla Nataela), aby ji našli a přivedli. Uviděli ji v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou démonů. Předali jí boží varování a vzkázali, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí.

Lilith se vzepřela a sama se rozhodla, že se nevrátí. Tím pádem se z ní stal zlý démon. Podle některých autorů byl mýtus z Bible vyřazen, ovšem přímý důkaz není. Vzhledem k povaze a rozdílnosti textů (Lilith vs. Biblický kánon) je představa o vyřazení Lilith z Bible považována za velmi nepravděpodobnou, a tento názor je udržován spíše malou skupinou (gnostici, kabalisté…), než jen židovskou naukou (později křesťanství) obecně, či odbornými kruhy (vysoké školy, učenci).

Legenda také říká, že Lilith byla oním hadem, který podal Evě jablko. Proto v mnoha artefaktech můžeme najít zobrazení Lilith napůl ženu a napůl hada. Lilith se pomstila za smrt svých dětí tím, že zabíjela novorozeňata a rodičky: „Přísahám při božím jménu živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být.“ Odtud je zvyk psát jména andělů do medailonků malých dětí.

Podle různě dochovaných pověstí se Lilith mstila tím, že vraždila nejen novorozence, ale sváděla ve snech muže, poté je připravovala o rozum, někdy je dokonce i zabíjela. U kojenců se tomuto jevu říká „syndrom náhlého úmrtí“. Dříve se věřilo, že u chlapců je rizikových prvních osm dnů života a u dívek prvních dvanáct. Dnes ovšem víme, že je tato doba o něco delší – asi sedm týdnů. Syndrom vede ke smrti dítěte bez zjevné příčiny. Po narození dítěte zřejmě ještě nefungují správně všechny důležité orgány a dítě umírá. Děje se tak většinou v noci, kdy jej neruší žádné vnější podněty. Jeho dech i tep se zpomalí, jeho tělíčko začne pomalu chladnout až nakonec zemře, jako by ztratilo vůli žít.

Někteří učenci vidí Lilith v Bibli, Izajáš 34:14 (Přesnější překlad výskytu hebrejského výrazu li-lith‘ v Bibli je Lelek). Ačkoliv mezi biblickými znalci ve významu a správnosti překladu tohoto výrazu nepanuje shoda, můžeme vyvozovat, že výraz použitý v knize Izajáš někdy překládaný jako Lilith je pravděpodobně zvíře, které je aktivní v noci, jako např. již zmíněná sova, lelek, netopýr (viz překlad jako upír), hyeny nebo tvorové podobní kozám.

Ve starém Sumeru byla Lilith považována za „levou ruku“ nejvyšší bohyně spojené s plodností a sexualitou – Inanny. Pomáhala jí přilákat muže do jejího chrámu, aby ji uctívali. V důsledku této role se Lilith též říkalo svůdkyně mužů a děvka. Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada (had je významný sexuální symbol).

Lilith se v židovské démonologii označuje jako zlý duch, sukuba (succubus). Lilith není jen součástí judaismu, ale tento příběh se vyskytuje v legendách Židů i některých jiných národů. V domech, kde pobývala rodička s novorozeným dítětem, se na dveře věšely amulety s nápisem „Adame, Evo, pryč s Lilith!“ Tato slova měla působit jako exorcismus proti démonu Lilith a odradit ji od vstupu do domu.

Kromě démonologie je mýtus o Lilith zkoumán také psychiatrií a psychoanalýzou. Carl Gustav Jung nebo Sigmund Freud poukazovali na to, že Lilith je succubou, a proto jedním z významných archetypů. Přiřazovali jí také významnou úlohu ve výkladech snů. V archetypální psychologické symbolice se její vliv v podstatě ztotožňuje s bohyní Měsíce, bohyní sexu a průvodkyní snů. Význam má především její spojitost se strachem z neznámého, ze sexuality, z úmrtnosti nejmenších dětí v důsledku známých lékařských diagnóz, nebo jako vysvětlení poluce či zvláštního erotického snu.

V astrologii bývá Lilith ztotožňována s Černou Lunou. Její astrologické působení je převážně na bázi vnitřního já – „Id“, ačkoliv může zároveň působit nejen v podvědomí, ale i fyzickým způsobem. Někteří astrologové Lilith dávají do souvislosti s tzv. Sestupným lunárním uzlem, což je matematicky zjištěný bod vztahující se k vnitřním zábranám nebo k minulým životům v případě učení o převtělování duší či ezoterického východiska v karmě.

Lilith se kromě dětí zajímá především o muže. Zjevuje se jim ve snu jako krásná, přitažlivá a smyslná žena, které nejsou schopni odolat. Potěší je a oni jí dají svou uvolněnou sexuální energii. Renesance obnovila velký zájem o Kabalu a tím i o Lilith. V evropské literatuře byla Lilith vykreslena v překrásných šatech, kterými sváděla muže. Známé jsou i pověsti o Lilith v šatech královny ze Sáby, která svedla Ubožáka z Bornsu. O kabalistovi Josefovi de la Rejna se povídá, že se jí dobrovolně zaprodal.

Problém Lilith je velice spletitý. V sumerské mytologii byla dcerou bohyně Mehitabel, a její obraz se s věky mění. Jak se společnost více a více přikláněla k patriarchálnímu obrazu, začaly postupně převládat v jejím profilu démonické prvky. U semitských národů z Mezopotámie byla Lilith nejprve podobna Lil, sumerské bohyni ničivých větrů a bouří. Poté však převládla židovsko-semitská morálka a Lilith splynula spíše s Lamaštu, čarodějnicí či ženským démonem, která byla podle pověstí vražedkyní dětí. Zde nabyla podobu okřídlené noční příšery, nebezpečného upíra a matky zlých duchů. Podle Zoharu, hlavního židovského díla mysticismu, byl Adam původně oboupohlavní bytost. Z jedné strany vypadal jako muž a z druhé jako žena. Poté Bůh člověka uspal, ženu od něj oddělil a chybějící část, kde byli spojeni, zakryl masem.

Podle kabalistické knihy „Sefer Rasiel“ byla Lilith vyjící ženský démon známý i jako Mejaleleth. Lilith chodí po světě s 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje se svými sokyněmi – démonkou Machlath a její dcerou Agrath. Další legendy vyprávějí o jiné démonce jménem Namach. Lilith i Namach podle legendy souložily s Adamem a „seslaly na svět zkázu“. Zohar označuje Namach jako matku démonů, zatímco Lilith za jejich vládkyni.

„Lilith je považována za nezávislého ducha, který vybojoval první vítěznou emancipační bitvu.“

Lilith Adama neposlechla. Provdala se za Samaela (levá ruka Lucifera) a stala se tak paní temnoty. Lilith je archetypem první smyslné, svůdné, samostatné a emancipované ženy v dějinách lidstva.

 

 

Paradoxy lásky

Proč se říká: „Miluji tě?“

Duchem cloumá: „Chci tě!“

Proč se říká: „Děkuji, nechci.“,

když mám na to chuť?

 

Proč říkáš: „Sluší ti to.“

V duchu: „Ty máš drbu!“

Proč mi říkáš: „Neříkej to!“

a já ti dělám vrbu.

 

Proč mi voláš: „Přijeď!“

a myslíš: „Nejezdi, buď tam!“

Přejeme si: „Dobrou chuť!“

a vůbec nám nechutná.

 

Říkáš: „Pojď ven!“

a chceš zůstat doma.

„Vezmi s sebou děti!“

a pak vyneseš jen smetí!

 

„Dáš si kafe, miláčku?“

a uděláš čaj.

Jdeš si koupit nové džíny

a kalhoty ti daj´!

 

Říkáš mi: „Jsi krásná.“

a pokukuješ po jiné.

Vidím zčistajasna,

jak zveš ji na dinner.

 

Mumláš: „Je to dobré!“

a hltáš jako pes.

Je ti z toho špatně,

včera, zítra, dnes.

 

Jsem tvoje holubička,

v duchu „baba prostořeká“.

Ponožky dáváš do klubíčka

a neděláš, co se říká.

 

Pro ty hlouposti a chyby

ti stejně odpouštím.

Nejsme nikdo bez chyby,

já vím, já vím…

 

 

Dave Stewart & Candy Dulfer – Lily Was Here

 

 

 

Napsat komentář

Citáty
Láska je jako hra, krásně začíná a s bolestí končí. (Neznámý autor)
Paví piny